Smertevidenskab og kliniske overvejelser

Posts tagged “post-operative smerter

Hvad kalder vi smerten???

icd-11-taskforce

I 2018 er det planen, at den internationale sygdomsklassifikation skal opdateres fra 10. til 11. version (ICD-11). Der pågår en del arbejde indenfor ‘Verdens-smerte-organisationen’ (IASP), og på den netop overståede World Congress on Pain i Yokohama kunne man se hvortil arbejdsgruppen er nået.

Der kommer uddybende ændringer i den eksisterende nomenklatur såvel som klassifikation af smerter, hvilket du tidligere har kunnet læse om her og her.

Hvis du er interesseret i hvor hen og hvorledes smerteklassifikationerne og diagnoserne går, kan du hente en pdf-fil med den nyeste opdatering på IASP’s arbejde ved at klikke her: poster_chronic_pain_classification_icd-11

Overordnet set lægges der op til en grundlæggende inddeling i følgende kategorier:

1 Chronic primary pain

 • 1.1 Chronic widespread pain
  1.2 Complex regional pain syndrome
  1.3 Chronic primary headache and orofacial pain
  1.4 Chronic primary visceral pain
  1.5 Chronic primary musculoskeletal pain other than orofacial

2 Chronic cancer-related pain

 • 2.1 Chronic cancer pain
 • 2.2 Chronic post-chemotherapy pain
 • 2.3 Chronic post-radiotherapy pain

3 Chronic postsurgical and posttraumatic pain

 • 3.1 Chronic postsurgical pain
 • 3.2 Chronic posttraumatic pain

4 Chronic neuropathic pain

 • 4.1 Chronic peripheral neuropathic pain
 • 4.2 Chronic central neuropathic pain

5 Chronic secondary headache and/or orofacial pain

 • 5.1-5.8 Headache/orofacial pain attributed to… [various causes]
 • 5.9 Chronic dental pain
 • 5.10 Chronic headache/orofacial neuropathic pain
 • 5.11 Headache/orofacial pain attributed to chronic secondary temporomandibular disorders

6 Chronic secondary visceral pain

 • 6.1 Chronic visceral pain from persistent inflammation
 • 6.2 Chronic visceral pain from vascular mechanisms
 • 6.3 Chronic visceral pain from mechanical factors

7 Chronic secondary musculoskeletal pain

 • 7.1 Chronic musculoskeletal pain from persistent inflammation
 • 7.2 Chronic musculoskeletal pain associated with structural changes
 • 7.3 Chronic musculoskeletal pain associated with a disease of the nervous system
Reklamer

Verdenskongres i Milano

Så startede IASP World Congress on Pain 2012. Over de næste fem dage vil 6.500 smerte-nørder fra alle grene mødes og udveksle ideer og ny viden omkring smerte. Jeg vil forsøge at give et par highlights i løbet af ugen til de af jer, der ikke har mulighed for selv at deltage.

I dag hørte jeg professor Henrik Kehlet og to amerikanske læger fortælle om hvordan vi reducerer antallet af patienter, der udvikler kroniske smerter som følge af en operation. Emnet er beskrevet i en review af Kehlet, Jensen og Woolf i det anerkendte tidsskrift Lancet i 2006 hvis I vil have en reference.

Her er nogle af de keypoints som foredragsholderne fremhævede:
1. Der findes ikke én type post-operative smerter. Alle patienter skal vurderes (og behandles) individuelt.
2. Nogle typer operation medfører højere incidens af kroniske smerter efter operation, men i et dansk studie var det 18% (Wildgaard), men et gennemsnit viser, at andre lande (USA) ligger helt oppe på et anslået gennemsnit på 30% – altså næsten hver tredje patient, der bliver opereret (i thorax) udvikler kroniske smerter alene på grund af operationen!
3. Psykologiske og sociale faktorer spiller en stor rolle, og meget tyder på at genetik også kan være en væsentlig faktor.
4. Kvantitative sensoriske test (QST) kan være vigtige – se evt. Lundblad et al., Bone Joint Surg 2008 (anbefalet af Kehlet)
5. Efter operation kan specifik smertebehandling fra udskrivelse til follow-up være et område hvor både forskning og klinik kan øge opmærksomheden
6. Psykologiske og fysioterapeutiske interventioner lader til at være effektive til at reducere antallet af patienter, der udvikler kroniske smerter

<a href=”https://videnomsmerter.files.wordpress.com/2012/08/20120827-153546.jpg”&gt;20120827-153546.jpg